FAQ - Ofte stillede spørgsmål

1.   Hvorfor dugger mine ruder?


Indvendig dug
Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet. Dette kan skyldes for høj luftfutighed eller en dårlig isolerende rude. Hvis det drejer sig om et uopvarmet rum, bør der sættes varme på til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overfladetemperatur og minimeret dugdannelse.

Luft ud - fugt gør skade!
Både på helbredet og på huset, hvor der kan udvikles råd og svamp. Derfor er der kun et godt råd, når ruderne dugger - luft ud! Kortvarigt, kraftigt og ofte (dagligt) så væggene ikke når at køle af. På den måde sikres et sundere indeklima til gavn for både beboere og hele bygningen - og dugproblemet på termoruderne løses samtidig.

Dug mellem glassene
Sidder duggen derimod mellem glassene i en termorude eller energirude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel), er termoruden eller energiruden punkteret og skal udskiftes. Punkterede/utætte termoruder eller Energiruder falder ind under 5 års garantien fra producenten. 

Udvendig dug
Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevne en lavere temperatur på det udvendige glas. Det kan forårsage, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden. Dette er helt normalt og viser bare at din energirude fungerer.

 


2.   Støjproblemer - kan nye ruder hjælpe?


Normale Energiruder reducerer lyden mærkbart, men ikke altid tilstrækkeligt. Derfor er der udviklet Energiruder specielt beregnet til lyd- og støjdæmpende formål. Afstanden mellem glaslagene i en Energirude kan øges, hvis støjen ønskes dæmpet yderligere. En yderligere lyddæmpning opnås, når det ene glaslag i Energiruden er lamineret, da forskellen mellem materialetyperne bryder lydbølgerne, som derved dæmpes, eller ved at fylde mellemrummet mellem glaslagene med gas.


Der findes forskellige typer ruder alt efter hvilken type støj, der skal dæmpes. Lyde har forskellige frekvenser og der er derfor stor forskel på støjen fra henholdsvis fly, lastbiler, legende børn o.s.v. Ikke kun støjkilden, men også bygningens og rudernes placering i forhold til støjen spiller ind i vurderingen af, hvilken type rude der skal vælges.3.   Hvad er varm kant?


Glassene i termoruder holdes adskilt af afstandsprofiler langs hele rudens kant. Det hulrum, der herved opstår mellem glassene, er sammen med belægningerne, grundlaget for rudens varmeisolering. 


I opvarmede bygninger er kuldebroer årsag til tab af værdifuld varmeenergi. En kuldebro er et område, hvor isoleringsevnen er dårligere, end den er i den omgivende konstruktion. Når varmestrømmen indefra bevæger sig gennem kuldebroen til ydersiden falder overfladetemperaturen på den indvendige side, hvilket medfører risiko for kondens og skimmelsvamp. Afstandsprofilet i termoruder, af ældre dato, er en kuldebro og kan derfor være med til at øge varmetabet.


De afstandsprofiler, man anvender nu om dage er isolerede, og ofte også fremstillet af et materiale, der er minimalt varmeledende, heraf er opstået navnet ”varm kant”. Varm kant bryder kuldebroen i vindues- og facadeprofilers kant. "Varm kant" gør vinduer og facader mere energieffektive. Der er gratis varm kant på alle vores Energiruder.


4.   Kan I hjælpe med forsikringsskader?


Ja, vi samarbejder med alle forsikringsselskaber. Det er bare vigtigt, at du selv anmelder skaden, så skal vi nok klare det efterfølgende papirarbejde.


5.   Er der garanti på jeres arbejde?


Selvfølgelig! Alle Glarmesterlaugets medlemmer er med i Glas med Garanti. Det er Danmarks mest omfattende håndværkergaranti, som sikrer, at eventuelle fejl udbedres hurtigt og ordentligt og uden meromkostninger. Læs mere om garanti her.  Derudover yder vi 5 års garanti mod fabrikationsfejl på vores Energiruder.