Ringe og striber


Newton-ringe

Newton-ringe er den ene af to specielle farve-effekter, der kan optræde i energiruder, der er fremstillet af floatglas, og viser sig som regnbuefarvede ringe. Årsagen er, at energiruden er leveret med så stort et undertryk, at de to indvendige glasflader rører eller næsten rører hinanden. Forekomsten af Newton-ringe skyldes en fabrikationsfejl og en energirude med denne fejl er reklamations-berettiget.

 Brewster-striber

Brewster-striber viser sig som uregelmæssige, regnbuefarvede aftegninger. De er vanskelige at få øje på og ses i almindelighed kun i refleksion. Det er karakteristisk, at striberne "vandrer", når der trykkes let på ruden. Fænomenet forekommer i ruder, fremstillet af floatglas og skyldes denne glastypes meget store planhed. Ujævnhederne er så små, at de ligger nede i samme størrelsesorden som lysets bølgelængde (0,00038 - 0,00078 mm) og vil forårsage, at dagslyset "spaltes" i spektralfarverne blå, rød og grøn.  Forekomsten af Brewster-striber er ikke reklamationsberettiget, da de normalt ikke forstyrrer udsynet gennem ruden.
 

Tilbage til Fakta siden.

 

© Glarmester Sønderbye ApS - Solsortevej 3 - 4340 Tølløse - Tlf. 40 82 28 27 - info@glarmester-bs.dk
Web by SideWalk