Hvornår?

Hvornår dækker Glarmesterlaugets Garantiordning? 
Når et medlem af Glarmesterlauget ikke kan eller vil opfylde sine forpligtelser, sikres opfyldelsen af aftalen via Glarmesterlaugets Garantiordning. Det samme gælder hvis et medlem ikke ønsker at følge Glarmesterlaugets afgørelse i en klagesag.

Ligeledes sikrer Glarmesterlaugets Garantiordning, at en kendelse afsagt af Forbrugerklagenævnet eller en domstolsafgørelse opfyldes.

Som hovedregel opfyldes aftalen ved, at Glarmesterlauget sørger for, at medlemmet selv eller et andet medlem afslutter det påbegyndte arbejde. Alternativt kan Glarmesterlauget vælge at udbetale det tilkendte beløb inkl. eventuelle renter og tilsagte sagsomkostninger.


Hvornår dækker Glarmesterlaugets Garantiordning ikke? 
Glarmesterlaugets Garantiordning dækker ikke følgeskader eller andre indirekte forvoldte skader. Garantiordningen omfatter ikke eventuel egenproduktion af energiruder eller fejl og mangler ved andre energiruder, der er leveret med en fabriksgaranti.

© Glarmester Sønderbye ApS - Solsortevej 3 - 4340 Tølløse - Tlf. 40 82 28 27 - info@glarmester-bs.dk
Web by SideWalk